JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

Żywa Biblioteka Polska zaprasza do współpracy organizacje!

zb wroclawŻywa Biblioteka jest miejscem, w którym chodzi przede wszystkim o dialog, w tym konfrontowanie się ze swoimi stereotypami i uprzedzeniami, poznawanie nowego oraz poszerzanie własnej perspektywy. W naszej bibliotece, jak i w tradycyjnej wypożyczamy książki, jednak nasze książki są wyjątkowe, ponieważ są żywe! Żywe Książki to osoby pochodzące z różnych środowisk, posiadający zróżnicowany status społeczny, wyznanie, zawód, kolor skóry, orientację seksualną, wykształcenie, stopień sprawności, wiek, płeć, poglądy czy wygląd. 

Czytaj więcej...

Wspólnie popieramy kandydaturę dr Adama Bodnara na Rzecznika Praw Obywatelskich

Organizacje zrzeszone w Forum Organizacji LGBTQIA (w tym i my!) udzieilły poparcia dla kandydatury dr Adama Bodnara na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Pracując w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dr Bodnar wielokrotnie podejmował działania na rzecz równego traktowania osób niehetereoseksualnych w Polsce, za co został uhonorowany w 2011 roku Nagrodą Tolerancji.
Wyboru nowego RPO dokona Sejm 21 lipca, tymczasem zapraszamy do lektury wspólnego oświadczenia.

Czytaj więcej...

Znamy już projekty nagrodzone w tegorocznym konkursie Funduszu Stonewall

Jak co roku 28 czerwca, w rocznicę wydarzeń w pubie Stonewall Inn w Nowym Jorku Rada Funduszu Stonewall podjęła decyzję o nagrodzeniu najlepszych projektów na rzecz społeczności LGBTQ. Wyróżnienie uzyskał projekt Grupy Crześcijan LGBTQ "Wiara i Tęcza" z Warszawy dotyczący badania ośrodków tzw. "terapii reparatywnej" w Polsce.
Wszystkim organizacjom, które złożyły wniosek w konkursie dziękujemy. Nagrodzonej grupie życzymy sukcesów w realizacji zaplanowanych zamierzeń.

Czytaj więcej...

Odbyło się Walne Zebranie członkiń i członków. Dzięki jego decyzjom czeka nas mała rewolucja...

Rozpoczęcie działań promujących i dokumentujących kulturę nieheteronormatywną, otwarcie studium pomocy osobom LGBTQ, zarząd, w którym nie ma osób funkcyjnych, wzmocnienie kwot ze względu na płeć we władzach...
To tylko wybrane decyzje przyjęte podczas Walnego Zebrania, które zmieniło nasz statut oraz przyjęło długo wyczekiwaną Strategię działania na lata 2015-2018.
Przeczytajcie o szczegółach dotyczących zbliżających się zmian.

Czytaj więcej...

Ponad 60 organizacji do Premier Kopacz – konieczne pilne działania zwiększające ochronę przed dyskryminacją LGBT

Koalicja na Rzecz Równych Szans, współtworzona m.in. przez nas wezwała do pilnej realizacji opublikowanych w czerwcu rekomendacji Rady Europy. Nasz apel dotyczy m.in.: skuteczniejszej ochrony przed nienawiścią wobec osób LGBT w kodeksie karnym, przyjęcia kompleksowego ustawodawstwa antydyskryminacyjnego, szkoleń dla policji i prokuratury dotyczących mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści oraz przeprowadzenia przez rząd badań nad dyskryminacją osób LGBT.

Czytaj więcej...

10. spotkanie KNH – PERFORMANCE jako sposób oswajania nieheteronormatywności?

Zapraszamy na ostatnie spotkanie z cyklu KNH poświęcone performensowi i jego wykorzystaniu w działaniach dla społeczności LGBTIQ!
Tym razem będziecie miały okazję wziąć udział w aż trzech następujących po sobie wydarzeniach: warsztacie pokazującym świat z innej, performatywnej perspektywy, pokazie video performansów "bardziej artystycznych" oraz spotkaniu z Anną Zawadzką (Anką ZET), która bywa postrzegana jako performerka i autorka "nieobliczalnych wybryków".
Fundacja Feminoteka / Mokotowska 29a / 20 czerwca / 10:00 - 21:00

Czytaj więcej...

Nabór do kolejnej edycji projektu dla seniorów i seniorek LGB już rozpoczęty!

asos ulotka 1Rozpoczynamy drugą edycję jedynego w Polsce projektu stworzonego z myślą o seniorach i seniorkach LGB! 
Dlatego uczestniczkom/kom projektu proponujemy wspólne wycieczki, wyjścia do teatru, kina, szkolenia dotyczące radzenia sobie w sytuacjach nierównego traktowania, a także naukę podstaw obsługi komputera i spotkania z osobami również z młodszego pokolenia.
Na zgłoszenia oczekujemy do końca czerwca.

Czytaj więcej...

Poznaj swoje prawa - zapraszamy na warsztaty prawne dla osób LGBTQ

W jaki sposób zapewnić sobie prawo do dziedziczenia po partnerze/ partnerce? Jak sporządzić pełnomocnictwo? Co to jest zachowek i kto ma do niego prawo? W jakich sytuacjach można złożyć wniosek o ściganie i jak to zrobic?
Tego wszystkiego i jeszcze więcej dowiesz się na organizowanych przez nas warsztatach prawnych. Liczba miejsc jest ograniczona.
14 czerwca / 13:00 / Lambda Warszawa / Żurawia 24a

Czytaj więcej...

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się