Włącz się

Zostań osobą wolontariacką!

Nasza działalność oparta jest w dużej mierze o wolontariat, a więc bezpłatne, świadome, bezinteresowne działanie na rzecz innych. Daje on szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia cennego doświadczenia w wielu dziedzinach i zawarcia nowych znajomości.
Współpraca w ramach wolontariatu

Dokładamy starań, aby każda osoba zaangażowana w wolontariat mogła:

 • mieć jasno określone, ciekawe i angażujące zadania,
 • zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, która wiąże się z ich wykonywaniem,
 • wiedzieć, przed kim wolontariusz_ka jest odpowiedzialny_a za wykonywanie swojej pracy,
 • mieć regularny kontakt i pełne wsparcie osoby koordynującej,
 • posiadać odpowiednią wiedzę, która pozwoli działać na rzecz społeczności LGBTI+ z pełną świadomością zagadnień z nią powiązanych,
 • dostrzegać sprawczość swoich aktywności,
 • mieć satysfakcję z wykonywanej pracy.

Z każdą osobą, z którą współpracujemy w ramach wolontariatu, podpisujemy „Umowę o pracy wolontariackiej”. Daje nam ona możliwość wystawienia zaświadczenia potwierdzającego wykonywaną pracę, szkolenia oraz umiejętności pozyskane w trakcie działań projektowych.

W zależności od realizowanych zadań oraz projektu, w którym bierzesz udział, przez cały czas towarzyszyć Ci będzie mentor_ka – osoba odpowiedzialna za pomoc we wdrożeniu, zapoznaniu z zespołem i organizacją. Zapewnimy Ci również szkolenia, które pozwolą zrozumieć różne zagadnienia, z którymi będziesz miał_a styczność w wykonywaniu zadań.

Czym zajmuje się nasz wolontariat?

W zależności od realizowanych przez nas projektów i aktywności, osoby działające w naszym wolontariacie są angażowane do różnych aktywności – współtworzenia materiałów informacyjnych, kampanii społecznych, wydarzeń kulturalnych i innych. Możesz również współtworzyć z nami projekt „od zera” i wziąć udział w pracach przygotowawczych. Możliwości jest dużo, a my staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej różnorodna!

Rekrutacja do pracy wolontariackiej

Jeżeli zgłosisz chęć zaangażowania się w wolontariat w naszej organizacji, przed rozpoczęciem pracy weźmiesz udział w rekrutacji, podczas której chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o Twoim doświadczeniu i oczekiwaniach odnośnie współpracy. Dzięki temu będziemy mieli możliwość dostosowania powierzanych Ci później zadań do Twoich umiejętności!

Koordynator / koordynatorka wolontariatu

Przez cały czas współpracy osoby uczestniczące w wolontariacie otrzymują wsparcie merytoryczne ze strony koordynatora/koordynatorki wolontariatu.

Przekaż darowiznę

Dzięki Twojemu wsparciu możemy działać skuteczniej na rzecz pomocy osobom LGBTQI+, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz pomagać osobom doświadczającym przemocy i dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej i/lub tożsamości płciowej.

Nasza praca jest możliwa dzięki darczyńcom. Pamóż nam pracować na rzecz społeczności LGBTQI+! Twoje wsparcie ma znaczenie:

 • 512 zł to koszt przeszkolenia jednej osoby podczas 1.5-dniowego szkolenia dla instytucji wspierającej osoby pokrzywdzone homofobią lub transfobią,
 • 480 zł to miesięczny koszt poradnictwa psychologicznego dla jednej osoby,
 • 240 zł to dwie godziny pracy grupy terapeutycznej dla 10 osób,
 • 100 zł to koszt przygotowania porady prawnej dla osoby dyskryminowanej,
 • 50 zł to jedno spotkanie interwencyjne z osobą w kryzysie,
 • 30 zł to jedna porada Telefonu Zaufania/podczas dyżuru w klubie,
 • 10 zł to koszt wydruku dwóch przewodników dla osób LGBTQI+ pokrzywdzonych przemocą.

Co możesz zrobić, aby nas wesprzeć?

 • wspieraj nas regularnie (ustaw w banku stałe polecenie zapłaty i daj nam znać!),
 • dokonaj jednorazowej wpłaty.

Nasza działalność jest możliwa dzięki darowiznom, dlatego tak ważne jest Twoje wsparcie.

Możesz również wykonać tradycyjny przelew bankowy

Nr konta: 47213000042001025987380001
Stowarzyszenie Lambda Warszawa
ul. Żurawia 24A
00-515 Warszawa
Tytuł przelewu: darowizna
SWIFT (BIC): VOWAPLP9XXX
IBAN: PL 47213000042001025987380001

Dołącz do nas

Nieustannie działamy na rzecz wsparcia społeczności LGBTQI+ w Polsce. Jeżeli więc popierasz nasze działania i chcesz się w nie zaangażować, dołącz do grona osób członkowskich Lambdy Warszawa!
Dlaczego warto dołączyć?

Jest wiele powodów, dla których warto zostać członkiem_inią Lambdy:

 • jako osoba członkowska Stowarzyszenia nabywasz prawo do wyboru władz, możesz mieć realny wpływ na nasze bieżące działania i decyzje o kierunku oraz strategii działalności,
 • wstępując do grona osób członkowskich wyrażasz symboliczne poparcie dla postulatów ruchu LGBTQI+ w Polsce,
 • Twoje składki członkowskie wspierają działalność naszej organizacji – dzięki nim możemy realizować wiele działań, które nie mogą liczyć na wsparcie z grantów, a są równie ważne dla społeczności osób LGBTQI+ w Polsce.

Co zyskujesz jako osoba członkowska?

Stając się osobą członkowską Stowarzyszenia:

 • masz prawo do wybierania władz organizacji,
 • możesz kandydować do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie i właściwe funkcjonowanie,
 • możesz współdecydować o strategii i programie naszego działania,
 • jesteś na bieżąco z naszą działalnością – regularnie otrzymujesz newsletter członkowski,
 • masz możliwość włączenia się w realizowane projekty i nowe inicjatywy,
 • masz pierwszeństwo w przypadku otwartych naborów do uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach, spotkaniach i wymianach, które są organizowane lub współorganizowane przez Lambdę.

Jak dołączyć?

Aby dołączyć do grona osób członkowskich naszej organizacji, musisz:

 1. Zapoznać się z wizją, misją i wartościami, które wyznajemy oraz statutem.
 2. Wypełnić i podpisać deklarację członkowską, a następnie przesłać ją do nas pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia.
 3. Oczekiwać na kontakt mailowy lub telefoniczny z naszej strony po wpłynięciu deklaracji – podczas krótkiej rozmowy chcemy poznać lepiej Ciebie i Twoje motywacje.
 4. Oczekiwać na informację o przyjęciu lub odrzuceniu Twojej deklaracji członkowskiej przez Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu do grona osób członkowskich opłacić składkę członkowską za sześć miesięcy z góry – od tej pory stajesz się pełnoprawnym członkiem/pełnoprawną członkinią Stowarzyszenia!

Składki członkowskie

Miesięczna składka członkowska wynosi 120 zł rocznie – jest ona obowiązkowa dla każdej osoby, która została przyjęta do grona osób członkowskich Stowarzyszenia. Podwyższona składka członkowska wynosi 240 zł (dla osób chcących dodatkowo wesprzeć działalność Stowarzyszenia).

Składkę członkowską można opłacić jednorazowo, na początku każdego roku, lub w dwóch półrocznych ratach (na początku stycznia i na początku lipca).

Wpłaty możesz dokonać na rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Lambda Warszawa
ul. Żurawia 24A lok. 4
00-515 Warszawa

Volkswagen Bank Polska
47 2130 0004 2001 0259 8738 0001

Tytuł przelewu: „Składka członkowska za rok…”

Przekaż 1,5% podatku

Jako najstarsza w Polsce organizacja LGBTQIA+, od 27 lat niezmiennie działamy w obszarze zdrowia psychicznego i seksualnego, bezpieczeństwa, równego traktowania, prawa i kultury.
Prowadzimy Telefon Zaufania dla osób LGBTQIA+ i ich bliskich

Prowadzimy jedyny w Polsce Telefon Zaufania dla osób LGBTQIA+ i ich bliskich. Telefon wspiera osoby z całej Polski w sprawach dotyczących orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

W zeszłym roku na Telefon Zaufania zadzwoniło blisko 1000 osób.

Prowadzimy poradnictwo psychologiczne i kryzysowe

Jesteśmy największą w Polsce organizacją świadczącą wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQIA+ i ich bliskich.

W zeszłym roku zrealizowaliśmy blisko 3500 godzin poradnictwa psychologicznego.

Organizujemy grupy wsparcia

Działała u nas aż 9 grup spotkaniowych i wsparciowych. Udostępniamy też naszą siedzibę organizacjom takim jak Wolontariat Równości oraz Wiara i Tęcza.

Co tydzień w spotkaniach różnych grup udział bierze ponad 150 osób. W ciągu roku odbywa się ponad 300 godzin takich spotkań.

Wspieramy prawnie osoby LGBTQIA+

Prowadzimy poradnictwo prawne dla osób LGBTQIA+ doświadczających dyskryminacji i przemocy.
Rocznie wspieramy kilkadziesiąt osób z całego kraju.

Edukujemy o zdrowiu osób LGBTQIA+

W ramach programu Bezpieczniejsze Związki edukujemy na temat bezpieczniejszych zachowań seksualnych oraz przeciwdziałamy uzależnieniom. Pomagamy też osobom uprawiającym chemseks. Nasi party-workerzy są w warszawskich klubach, saunach i na festiwalach.

Szkolimy

Prowadzimy szkolenia i warsztaty z zakresu pracy z osobami LGBTQIA+. Edukujemy Policję, osoby psychologiczne i prawnicze, ośrodki pomocy społecznej, firmy i instytucje.

W ostatnich latach przeszkoliliśmy prawie 150 osób, rozdaliśmy 1500 informatorów oraz 750 poradników. Wydaliśmy też raport z badań nt. tego, jak w Polsce walczy się z przemocą wobec osób LGBTQIA+.

Walczymy o prawa osób LGBTQIA+

Prowadzimy rzecznictwo mające na celu poprawę przestrzegania praw osób LGBTQIA+, w szczególności ochrony przed przemocą i przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami.

W zeszłym roku nasze osoby przedstawicielskie sprawiły, że Komitet ONZ ds. Praw osób z niepełnosprawnościami wydał Polsce zalecenie, by zakazać terapii reparatywnych, czyli tzw. „leczenia” homoseksualności.

Dokumentujemy historię ruchu LGBTQIA+

Nasza „Queerstoria” – Biblioteka i Archiwum Lambdy Warszawa są największym w Polsce repozytorium materiałów związanych z historią ruchu LGBTQIA+ w Polsce. Zbiory są regularnie udostępniane osobom czytelniczym, które wykorzystują je między innymi do prac naukowych.

Pomóż nam kontynuować naszą misję i przekaż 1,5% podatku na kolejne kilkaset działań na rzecz osób LGBTQIA+!

Nie czekaj. Kliknij tutaj, żeby przejść do szybkiego i bezpłatnego programu rozliczeniowego PITax.pl Łatwe podatki. Jeśli wypełniasz PIT w inny sposób, wpisz nasz numer KRS 0000140531 w odpowiednią rubrykę.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.

Pamiętaj, że możesz wesprzeć nas także za pośrednictwem darowizny! Szczegóły w zakładce „Przekaż darowiznę”.